Borçlu ödemek istemez? Borçların özellikle haciz yoluyla tahsil konusunda uzmanlığımız bulunmaktadır. Mahkeme üzerinden alacak süreçlerinin avukat yazışmalarının yapılarak cebri icraya kadar alacakların elde edilmesine yardımcı oluyoruz. Alacakların tahsil işlemlerinde hukuki bir zeminde ne şekilde baskı uygulanabileceğini bilen bir büroyuz. Uygun olma durumlarında haciz emri çerçevesinde icra memurlarına eşlik edilmektedir. Alacakların yönetimi çerçevesinde büromuz SCHUFA-HOLDING AG ile bilgi değişimleri yapılmaktadır. ……..