Türkiye’de yenilenebilir enerji hukuku konusunda uzman olarak önemli danışmanlık, bilgilendirme ve değerlendirme hizmetleri sunmaktayız. Türkiye’de bu ilgi çeken ve çok hızlı bir potansiyel ile büyüyen bu pazara yatırımla ilgilenen Alman kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Türkiye enerji alanında kendine özgü yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda kararlılığını sürdürmektedir. 1970 yılından beri Türkiye’nin enerji talebi yıllık %8.4 ortalama ile artmaktadır. Elektrik piyasası 2000 yılındaki 127 GWh’lık potansiyelinden yaklaşık dörde katlanarak 2020 yılında 576 GWh’lık bir potansiyele ulaşması beklenmektedir. Ortalama yıllık ortalama %8’lik artış ile Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen elektrik pazarıdır. Şu anda elektriğin yaklaşık %70’i ithal bağımlı olarak üretilirken, bunun önümüzdeki on yılda %80’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Şu konularda sizlere hizmetler verebiliriz:
1. Türkiye Enerji Hukuku. Türkiye’deki mevcut yenilenebilir enerji kanunu ve enerji hukukunun yanı sıra rüzgar, hidro ve güneş projelerinin lisans işlemleri, jeotermal ve biyogaz sistemlerinin Türkiye’deki çerçeve şartları konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

2. Lisans Alma Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında eğer kararlı olarak devlet ihalelerinde refakat ve temsil ediyor süreçlerin takip ediyoruz.

1. MW’a Kadar Lisanssız Başvuru Süreçleri

PV_Lisanssiz_Basvuru

2. Lisanslı Üretim Başvuru Süreçleri

Üretim Lisansi

3. Yenilenebilir Enerji Projelerini Satın Alma Mevcut lisanslı rüzgar, hidro veya güneş enerjisi projelerinin yanısıra geliştirmenin her aşamasında projelerin satın alma konusu da faaliyet sahamızın temel bölümlerinden biridir.