Uzmanlık konumuz olan Türkiye Enerji ve Yenilenebilir Enerji Hukuku konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Türkiye Elektrik Piyasası Kanunları dahilinde aşağıdaki konularda danışmanlıklar verilmektedir:

  • Şebeke İşlemleri
  • Şebeke Bağlantıları
  • Şebeke Bağlantı ve Kullanım Katkıları
  • Ankara’daki Düzenleyici Makamlarda Temsil ve İşlemler

 

service-icon-2

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Mayıs 2005’de 5346 nolu Yenilenebilir Enerji Kanunu (YEK-EEG)karara bağlnamıştır. YEK Kanunu ile Yenilenebilir kaynakların elektrik üretim amaçlı kullanımının sağlanmıştır. Enerji Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, piyasa liberalizasyonu koşulları ve AB politikası ile daha yakın ilişkiler kurulmuştur. Böylece, yerli ve yabancı şirketler için enerji piyasasının çekiciliği teşvik edilmiş ve önü açılmıştır.

 

service-icon-2