Türkiye pazarına giren her şirket, küçük ölçekli işletmeler ve yeni kurulan şirketler de dahil olmak üzere teşvik ve hibeler için başvurular yapabilir. AD ve Federal Alman Hükümeti ve eyaletler ekonomiyi yüzlerce destek programları kapsamında, Kfw’nin ülke çapındaki programları ile karşılaştırılabilir düzeyde desteklemektedir. Fakat sorun bunlardan hangi oranlarda, nasıl faydalanılacağı sorusu gündeme geldiğinde bunu bilen yetkin kişilerin azlığıdır. Aynı durum Türkiye’de yabancı girişimciler ve Türkiye’de geliştirilen yerli projeler için de geçerlidir. Teşviklerin tipi ve kapsamı yatırım alanına bağlı olup sektörel olarak değilşiklik göstermektedir. (Aşağıdaki belgeyi inceleyebilirsiniz)

PDF-Dokument

Aşağıdaki belgede IPARD programı kapsamında “Et ve Et Ürünleri İşleme ve Pazarlama” yatırım yapmak isteyen şirketler için verilen destekler ve finansman konularında önemli bilgiler içermektedir.

PDF-Dokument