service-icon-2

Uluslararası sözleşme hukuku kapsamında anlaşma yapmak serbest olmakla birlikte yapılan hukuki işleme uygulanacak ülke hukuku, sözleşme taraflarınca seçilmelidir. (Mad. 27 EBBGB)
Bununla birlikte uygun olarak yetkili mahkemeler de belirlenir. Dava için sözleşme tarafları Medeni Usul Kanunu mad. 28’e göre düzenleme yapamazlar. Burada sözleşmeye en yakın ilişkili ülke hukuku uygulanmalıdır. İkinci paragrafa göre sözleşmenin en yakın ilişkili olduğu ülke karakteristik edim yükümlüsünün mutad meskenine göre belirlenir.
Mesela bir Almanya’dan bir satıcının Türkiye’ye mal satışı durumunda hukuk, satıcının mutad meskenine göre uygulanacaktır, çünkü düzenli olarak satıcı karakteristik edimde bulunur. Tarafların sözleşmesinde anlaşılacağı üzere alman hukuku uygulanacaktır.