service-icon-2

Uluslarası hukukun diğer alanlarda olduğu gibi miras hukuku sahasında da diğer devletler olduğu gibi türk vasilerin hakları için Türk miras hukukunu uygulaması gerekmektedir. Uygulamalarda uluslararası özel hukukun yanı sıra ülkeler arasında yapılan hukuk kapsamlı ikili sözleşmelere de bakmak gerekir. Buna benzer bir durum Almanya ile Türkiye arasında vardır. 28.5.1929 Türk- Alman Konsolosluk Mukavelesi geniş bir veraset sözleşmesini içertmektedir.
Miras davaları, dava için yetkili olan mahkemeden duruma göre ilgili mahkemenin tanınmasına kadar uzanır. Örneğin türk muris ardından Almanya’da miras bıraktığında anlaşma devreye giriyor. Ancak murisin Türkiye’de ve Almanya’da mirası olması durumunda hukuken komplike miras paylaşımı davası ile karşı karşıya kalıyoruz.