service-icon-2

Uluslararası Aile Hukuku kapsamında evlilik, evlilik mülkiyet durumu, ayrılma-boşanma ve yurt dışında boşanmanın tanınması, bakım hakkı ve velayet sorunlarınına çözüm aranmakta, ilgili ülkelerin yanısıra ülkeler arasındaki yazışma ve hukuk işlemleri yerine getirilmektedir.
Almanya’da yaşayan Türkler, Almanya’da boşanabilirler. Bir evli Türk çifti için alman Aile Mahkemelerinde yine Türk hukuku geçerli olacaktır.
Eşler bu durumda Türkiye’de de boşanabilirler.
Almanya’da yaşayan evli bir çift için, taraflardan biri alman vatandaşlığına sahip ise boşanmaya uygulanacak olan hukuk Alman hukuku olacaktır. Kesinleşen bir Alman Mahkemesi boşanma kararı Türkiye ve Türk hukuku alanında doğrudan etki göstermez. Almanya’da alınan bir boşanma kararının, Türkiye’de etkin olabilmesi için Türkiye’de “Tanıma Davası” açılması gerekmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince tanınmasına karar verilmesi gerekmektedir.)
Boşanmanın tanınması davasında en önemli dikkat edilmesi gereken husus ise kesinleşme kararının Türkiye’deki Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmiş ve işlenmiş olmasıdır.

Belgeler ve formu

  • Kesinleşmiş Alman Mahkemesi’nden alınan boşanma kararı aslı ve Apostil şerhi
  • Boşanma Kararının Türkçe yeminli tercümesi
  • Türk avukatlarına Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğundan çıkarılacak Vekaletname