İşveren Hukuku konusunda, personel problemlerinin çözümünde İstihdam koruma Yasası (KSchG), Kısmi zamanlı Çalışma Yasası (TzBfG) çerçevesinde gerektiğinde uygun uyarı ve iş sözleşmeleri çözümleri arayanlar için hizmet verilmektedir. Diğer bir deyişler, iş hukuku çalışanlar ve işverenler arasındaki tüm hukuki ilişkileri kapsamaktadır.

  • İşverenin ihtiyaçlarına göre “İstihdam Sözleşmeleri“; Kısa-, kısıtlı-, Zamanlı-, Taşeron-, Yönetici Sözleşmeleri
  • Hukuki olarak sorunsuz uyarı, iş akdi sonlandırmaları, çıkış yazışmaları.
  • Tazminat taleplerinin söz konusu olduğu durumlarda; İşverenin şirket satışı durumunda hukuki olarak devralana kaydırılması.
  • İşverenin iflas tehlikesi durumu danışmanlıkları
  • Özeli gruplar için devlet tarafından verilen finansman destekleri ve çözüm danışmanlıkları
  • İşveren aleyhindeki idari para cezalarının engellenmesi
  • Hukuki olarak öz güvence kontrolleri
  • Emeklilik konularındaki sorunları açıklığa kavuşturmak

Özellikle inşaat gibi belirli sektörlerde SOKA-İnşaat çerçevesinde toplu iş sözleşmeleri çeşitli seçenekler içeren tasarımları sunmaktayız.