İhracat Finansmanı
İhracata yönelik şirketler büromuz ile kapsamlı çeşitlilik içeren Finans olanakları bulabilir.

  • uzun vadeli teslimat garantili, ECA kapsamlı veya kapsamsız kredi finansmanları
  • çerçeve anlaşmalarında gelen krediler

Proje Finansmanı
Proje finansmanında yatırım projesi için kredi izni söz konusu olmaktadır ve bu özel olarak bu amaçla kurulan proje şirketi tarafından yürütülür. Kendi ayakları üstünde durabilen durabilen bir ekonomik bütün finanse edilir.

Yatırım Finansmanı: Asma Kat
Finansman ve yatırımlarda yurt içi ve yurt dışındaki Türk ve Alman şirketlere danışmanlık vermekteyiz. Bununla birlikte kazanç, iş ortaklıkları veya yavru şirket kuruluşları olabilir.
Yatırım finansmanının özel bir modeli olarak “benzer iştirak kredisi”, işletmenin öz sermaye girdisi, benzer öz sermaye özelliklerine sahip olan Kredi ile tamamlanır. (Asma Kat Finansmanı)
Asma Kat kapitali orta tabaka için emsalsiz bir sermaye iyileştirme fırsatıdır. Öz sermaye oranı artabilir ve aynı zamanda vergi hususunda yabancı sermayeler gibi işlem görebilir. Bu bir teminat bağlamamaktadır; uzun vadede sunulabilir ve küçük bir oranda ortaklık yapısını ve bununla birlikte şirket üzerindeki etkisini değiştirebilir.