Vergi ve ticari danışmanlık büromuzun esaslı bir faaliyet konusudur. Gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, işletme vergisi, kurumlar vergisi, menkul sermaye geliri vergisi, vergilendirme ve işlem vergisi Müvekkillerimizin talebi halinde denetleme yapmaktayız.

  • Vergi denetimi
  • Vergi ihbarnamesi
  • İtirazlar
  • Vergi cezaları hukuku

Vergi Cezaları Hukuku:
Vergi mevzuatı, vergi suçları (mad.369 ve devamı Vergi mevzuatı) ve vergi kanunlarına aykırılığı ayrı olarak düzenlemiştir. (mad.377 ve devamı Vergi mevzuatı)
Öncelikle bir işletme denetimi vergi araştırması ile aktif olarak yapılabilir ve kişisel veya firmanıza karşı olarak cezalandırıcı vergi denetimi başlatılabilir. Bununla birlikte kişisel olarak tanık olabilir veya suçlayan da olabilirsiniz.
Böyle bir durumda vergi davası ve buna eşlik eden cezai dava tek elde ilgilenilecektir.
Vergi hukuku davalarından sizi korumakta ve bununla birlikte gelişebilecek olan bir cezai Vergi davasını engellemekteyiz.

Ekonomi Hukuku
Firmalar ve tacirler, ceza kovuşturma makamları ve ekonomik suçlara ilişkin cezalar nedeni ile sıklıkla hedef olmaktadırlar. Yönetim kurulu üyeleri, şirket müdürleri/yetkilileri ve çalışanları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, alıkoyma ve iş ücreti üzerinden yolsuzluk ve benzeri suçlar nedeni ile suçlanılabilir.
Polis, Vergi Denetim Kurulu ve Gümrük Memurluğu burada özellikle ilgili hale geleceklerdir.

Uluslararası Vergi Hukuku
Uluslararası Vergi Hukuku, uluslararası ve ulusal veraset ve intikal vergisi alanında kapsamlı deneyimlerimiz bulunmaktadır. Müvekkillerimizin vergi yükümlülüğünü en aza indirmek ve yine müvekkillerimizin talebi doğrultusunda vergi konularının düzenlenmesi mutlak önceliğimizdir. Erken bir aşamada risk ve fırsatları karşılıklı olarak ölçüp, değerlendirip gerekli düzenleme yollarını da sunmaya hazırız.
Uluslararası girişimci faaliyetler, global kriz önleme yönetmelikleri gereğince Kara Para Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatı gibi özel kanunlar ile bağlıdır.
Vergi hukuku ile ilgili danışmanlığımız kapsamında sizin veya şirketinizin ekonomik suç davalarına erişebildiği her alanla önleminizi almaktayız.