service-icon-2

Uluslararası özel hukuk (Fikri Mülkiyet Hakları) yabancı ülkeyi kapsayan durumlarda ancak uygulanabilir yasa ile ilgilenir. Her devlet kendine ait FMH yasalarına sahiptir. Örneğin Türkiye ve Almanya kendilerine ait FMH yasalarına sahiptir. Bazı devletler belirli alanlarda vatandaşların vatandaşlık haklarına istinaden örneğin Miras Hukukunda, bu vatandaşların anavatanlarında yaşamamadığı durumlarda bile uluslararası hukuk gereği bağlantıya geçmektedirler.
Yurt dışındaki ödenmemiş alacakların tahsili ve icra yolu
Yurt dışı Mahkeme kararlarının tanınması ( Örneğin Türkiye’de alınmış bir boşanma kararı)