Bir Sözleşme Hukuku ilkesi olarak; Sözleşmelere riayet zorunludur. Küçük bir araba satışından büyük bir şirket satışına. Sözleşme tarafları temel olarak anlaşmalarını sözleşme ile bağlar duruma dönüştürmekte ve sorun durumunda yine çözümü sözleşmeler ile yapmaktadır, tabi ki bu durum sözleşmenin veya kanuni yapının taraflara sağladığı çözüm imkanı dahilindedir.

  • Sivil Hukuk
  • Gereği Sözleşme
  • Sessiz Ortaklık
  • Online Ticaret
  • İşletme Satış Sözleşmesi