Türk Şirketler hukuku son yapılan yenilenmeler ve reformlardan sonra Avrupa standartlarındaki Ticari hukuka uyumlu hale getirilmiştir. Türk Şirketler hukuku da Alman Şirketler hukuku gibi gerçek kişiler ve tüzel kişilikler, yani şirketler sermaye ortaklıklarının ve kuruluşlarının iki temel yapısı olarak tanır. Türkiye’de yapısı olan şirketlerin bu yapılarının tüzel kişiliklerinden taviz vermeden Almanya’da faaliyet göstermeyi istemeleri durumunda olduğu gibi muhtemel çeşitli sorular ortaya çıkmaktadır.