Almanya ve Türkiye’de bulunan orta ve küçük işletmelere yatırımla ilgili konularda da dahil olmak üzere danışmanlık hizmetleri.

  • Ekonomik hizmetler
  • Havaalanlarındaki serbest ticaret bölgelerinde şirket kuruluşları
  • Kurumsal satın almalar ve satış işlemleri.
  • Ortaklık ve İşbirliği
  • Ticari alanlarda ara buluculuk
  • İşletmelerin imkanlarının ve iş yollarının kurulması ve genişletilmesi.
  • Iş hayatında sektörel ilk temasların hazırlığı
  • Ortadoğu transit ihracat destekleri
  • Maliye ve muhasebe işlemleri.

Şirketin bu hizmetleri kapsamında tabi ki hemen hemen tüm gerekli formaliteler, izinler ve belgeler hakkındaki danışmanlık ve temsil hizmetlerini de içerilmektedir. Bu konudaki danışmanlık ve temsil hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz:

 

Hukuk Bürosu iş ve iktisadi hukuk ile ulaşılacak hedeflere göre her yönüyle danışmanlık hizmetleri vermektedir. Şirket kuruluşundan şirket satın almaya kadar Türkiye’de dahil olmak üzere temsil ve refakat hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca yapılacak faaliyete göre doğru şirket tiplerinin seçimi, şirket ve sivil hukuka göre satın alma, satış ve işletme gibi sözleşmelerin düzenlenmesi, şirket mukavelelerinin oluşturulması ve ana şirket ağırlıklı danışmanlık hizmetlerinden biri olan ticaret hukuku konularında hizmetler sunulmaktadır.