Uluslararası Mal ulaşımı Avrupa-Türkiye (Temmuz 2015)
Türkiye’de İhracat

Avrupa ve Türkiye arasında iki taraflı mal ulaşımı çeşitli Gümrük Anlaşmaları ile kolaylaştırılmıştır. Bunların yanında tabii diğer Özel uygulamalar ve uygulanan karışık işlemlere dikkat etmek gereklidir.
Avrupa ve Türkiye arasında 01.01.1996 tarihinden itibaren Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.
Türkiye, 26.03.1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’ne(WTO) üye olmuştur.
Bu sayede mallar gümrük işlemine tabi olmamakta ve tamamen gümrük vergisinden muaf muamele görmektedir.
Bu mallar genellikle Gümrük Birliği sahasından yarar sağlamış veya bu sahada üretilmiş ya da ithal edilmiştir.
Aşağıda Türkiye ve Avrupa arasındaki uluslararası mal dolaşım ithalat kuralları hakkında özet bilgiler yer almaktadırç

Gümrük İşlemi

İhraç Beyannamesi elektronik olarak Atlas Gümrükleme Sistemi üzerinden (Otomatik Tarife- ve Yerel İşlem Sistemi) gerçekleşmektedir.
Türkiye’ye ithalat gümrük işlemleri kapsamında gümrük bildirimi ve işlemleri için BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemi yetkilidir ve bu sisteme ruhsatlı Gümrük müşavirlikleri de bağlı bulunmaktadır.
Nadiren ihracat işlemlerinde gerekli belgeleri düzenleyen ve Gümrük İdaresi ile elektronik iletişimi üstlenen bir Gümrük Bürosu/Müşavirliğine başvuru yapmak daha uygun olmaktadır.
Düzenli mal dolaşımlarında Online Hizmet kullanarak- Elektronik Bilgi-İşlem Merkezini üzerinden işlerinizi halledebilirsiniz.
Türkiye gümrük makamlarına yapılacak gümrük beyannamelerinde sevk irsaliyesine aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır.

Sevk İrsaliyesi

 • Ticari faturalarda tüm olması gereken veriler Türk Gümrük Kanunu Yönetmeliğinin 115. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
 • a) Yer, tarih ve sıra numarası
 • b) Satıcının veya gönderenin isim ve adresi
 • c) Müşteri veya alıcının isim ve adresi
 • d) Ödeme şartları (Örneğin: ön ödeme, faturalı ödeme)
 • e) Mal değeri ve nakliye şartları (örneğin: CİF, FOB)
 • f) Gümrük tarife numarası ve birim miktarı (kg, adet)
 • g) Birim ücreti
 • h) Paketleme türü, numarası ve miktarı
 • i) Gerektiğinde teslimat ve keşide yeri
 • j) Nakliye çeşidi

Serbest Dolaşım Beyannamesi
Genel gümrük bildiriminden sonra Serbest dolaşım beyannamesi gelmektedir. Burada KDV ve Özel Tüketim Vergisi düzenlenmektedir.
Sadece Türkiye’de ikamet eden ve Vergi İdaresine kayıtlı olan işletmecinin tahakkuk edecek ithalat KDV’si üzerinden vergi indirimi hakkı vardır.
Gümrük bildiriminde esnasında beyan edilecek malların gerekli sertifikaları (örneğin: Test raporu, uygunluk belgesi, ithalat izni) istenecektir.

Özel Gümrük İşlemleri Bildirimi – Geçici Kullanım
ATA Karnesi süreci, geçici olarak türk gümrük alanına girmiş ve daha sonra yeniden ihraç edilecek olan mallara (Sergi fuarı, Model ve benzerleri için) uygulanmaktadır.
Bu uygulama sadece ATA gümrük karnesi ile gerçekleşebilmektedir.

Tarife Dışı Gümrük Muafiyeti
Posta ile gönderilen mallar, mal değeri 75€ tutarını aşmadığı sürece vergisiz işlem görebilmektedirler.

Vergilendirme
KDV alınması zorunlu olan mallara ithalat ve gönderimler için türk vergi alanında %18 oranında KDV alınmaktadır.
Bunun dışında iki diğer indirilmiş vergi oranı bulunmaktadır:

 • %1 oranında, kuru gıdalar, buğday, matbaa, pamuk iplik ve tiftik
 • %8 oranında, ecza, koyun ve sığır, belli temel besin maddeleri ve tarım araçları

Türk özel tüketim vergisi kanunu dörde bölünmüş başlıklar altında tüketim vergisi alınması zorunlu olan malların vergilendirmesini düzenler. (Doğalgaz, motorlu taşıt gibi çeşitli nakliye araçları, Alkol, Tütün veya Lüks eşyalar vb.)

service-icon-2